*** ต้องรบกวนลูกค้ารอ การยืนยันการสั่งซื้อ จากทางบริษัทฯ ก่อน ดำเนินการชำระเงิน นะคะ ***

วิธีการชำระเงิน

  1. ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร (Bank Transfer)
  2. ชำระผ่าน Counter Service ด้วยบริการ Pay @ All
  3. ชำระผ่าน Credit Card 

ชำระผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีนาคาร (Bank Transfer)

รับชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร ดังต่อไปนี้

ธนาคารชื่อบัญชีเลขที่บัญชีสาขาประเภทบัญชี
กรุงเทพ (BBL)บจก. ไบรเทค (ไทยแลนด์)232-5-03496-1ซึคอนสแควร์ออมทรัพย์
กสิกรไทย (KBANK)บจก. ไบรเทค (ไทยแลนด์)002-8-57175-5ซึคอนสแควร์ 2ออมทรัพย์

หมายเหตุ: ลูกค้าต้องชำระเงินเป็นจำนวนเงินเต็มตามยอดการชำระเงินของรายการสั่งซื้อสินค้า และลูกค้าต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมการโอนเงินโดยตรง

การโอนเงินผ่านธนาคารแต่ละธนาคารสามารถทำได้โดยโอนเงินผ่านทางเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร หรือ โอนเงินผ่านตู้ ATM ของธนาคาร โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีของบริษัท ไบรเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ชำระผ่าน Counter Service ด้วยบริการ Pay @ All

ทางร้านจะ ส่ง “ใบแจ้งการชำระเงิน” ให้กับลูกค้าผ่านทาง e-mail เพื่อนำไปชำระเงินที่ Counter Service

ชำระผ่าน Credit Card 

ทางร้านจะส่ง link ให้ลูกค้าผ่านทาง e-mail เพื่อกดยืนยันการชำระเงิน


วิธีแจ้งการชำระเงิน

  1. แจ้งการโอนเงินผ่านทางอีเมล์ โดยตอบกลับ (Reply) e-mail รายละเอียดการสั่งซื้อ ที่ลูกค้าได้รับหลังการสั่งซื้อสินค้า หรือ ส่งอีเมล์ โดยตั้งหัวข้ออีเมล์ (Subject) ว่า "ยืนยันการชำระเงิน Atmamahome"โดยระบุรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ธนาคารที่โอน หมายเลขการสั่งซื้อ จำนวนเงินที่โอน วันที่โอน เวลาที่โอน พร้อมกับแนบหลักฐานการชำระเงิน ใบ Pay In หรือ สลิปการโอนเงิน ในรูปแบบของนามสกุล PDF หรือ JPEG เท่านั้น ส่งรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดมายัง shopmamahome@gmail.com เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลทั้งหมด และทำการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

  2. ถ่ายรูปใบ pay in หรือสลิปการโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขการสั่งซื้อ ส่งมาทางไลน์ ID : atmamahome เมื่อทางเราตรวจสอบการรับชำระเงินอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้ว จะดำเนินการจัดส่งสินค้าในขั้นต่อไป

    หมายเหตุ: ถ้าหากรายการสั่งซื้อสินค้ารายการใดที่อยู่ในสถานะ "รอการชำระเงิน" นานเกิน 3 วัน จะถูกยกเลิกทันที แต่ถ้าหากยังต้องการสั่งซื้อสินค้ารายการเดิมอยู่ กรุณาทำรายการสั่งซื้อสินค้าเข้ามาใหม่อีกครั้ง