กระเป๋าสัมภาระคุณแม่ลายม้าลาย น่ารักๆ

New product

กระเป๋าสัมภาระคุณแม่ลายม้าลาย น่ารักๆ

กระเป๋า 1 เซต ประกอบด้วย

     1. กระเป๋าใบใหญ่ 1 ใบ
           - ขนาด : สูง 29 * กว้าง 42cm. , หนา 17cm.

      2. กระเป๋าใบเล็ก 1 ใบ
            - ขนาด : สูง 20 * กว้าง 24cm. , หนา 9.5cm. 

     3. แผ่นรองเปลี่ยนผ้าอ้อม
           - ขนาด : 47 * 30cm.

1,089.-

Free Google QRcode module from Mediacom87

Comments ()

6 ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในประเภทเดียวกัน :